Software Defined Networking

شبکه نرم افزار محور یا همان (SDN) به دلیل انعطاف پذیری ، نوآوری و سهولت قابلیت برنامه نویسی ، صنعت شبکه سازی و همچنین ارتباطات تاکتیکی را متحول کرده است. با این حال ، مدل سازی ، ارزیابی و آزمایش برنامه های کاربردی مبتنی بر SDN چالش های بسیاری را ارائه می دهد. شبیه ساز Mininet برای مطالعه SDN توسعه یافته است و بطور کلی برای شبیه سازی SDN استفاده می شود. اگرچه می توان نمونه های اولیه شبکه های SDN مجازی را به سرعت با Mininet امتحان کرد ، اما برای تاکید تست  اعتبارسنجی میزان ثبات ، قابلیت اطمینان و شبیه سازی مناسب برای محیط واقعی  مناسب نیست. پیشرفته ترین ابزار شبیه سازی شبکه(OPNET)، اخیراً مدلی برای SDN معرفی کرده است که می توان در آن با استفاده از یک سیستم در حلقه (SITL) استفاده کرد. با این حال ، هنوز هیچ پژوهشی منتشر نشده که نشان دهنده استفاده از OPNET برای SDN باشد. این مقاله با دقت به مقایسه OPNET و Mininet برای آزمایش های SDN می پردازد.در اینجا به مقایسه   end-to-end delay, jitterو RTT بین سوئیچ ها و کنترل ها پرداخته ایم. در نهایت به این نتیجه رسیده که محیط Mininet  نمی تواند بار شبکه را اعمال کند ، بنابراین مطلوب است که از OPNET برای شبیه سازی محیط واقعی یا آزمایش پایداری و قابلیت اطمینان استفاده شود.

sdn

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

پرسش و پاسخ

مشاوره تلفنی رایگان
    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.